Ovenstående billeder illustrerer et eksempel på, hvordan vi kan vise det færdige resultat ved hjælp af digital teknik inden arbejdet påbegyndes.